Jäsenhuone|TyöhuoneLÄNNEN KIEKKO

Seuran arvot

Monipuolisuus
Säkylän Urheilijoissa on kaiken ikäisten ihmisten mahdollista harrastaa seuran tarjoamia lajeja eri vuodenaikoina. Lajin sisällä motoristen perustaitojen, lajitaitojen ja fyysisen kunnon kehittäminen on tasapainossa. Seuran johto, ohjaajat, valmentajat ja lasten vanhemmat on koulutettu näiden asioiden hallintaan ja ymmärtämiseen.

Kasvatuksellisuus
Seurassa tuetaan lasten ja nuorten vastuuntunnon kehittymistä. Iän karttuessa nuori löytää oman roolinsa seuran toiminnassa. Aikuiset osaavat olla oikeudenmukaisia toimiessaan seuran eri tehtävissä.

Kilpailullisuus
Seura on myös kilpaurheiluseura, jossa kilpaillaan rehdisti yhteisten ja yleisten sääntöjen mukaan. Seura vaikuttaa koko ajan yhteiskunnan päättäjiin, siten että kilpaurheiluun tarvittavat resurssit ovat olemassa ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Osaaminen
Seura panostaa vuosittain ohjaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden koulutukseen. Kaikkien seuratoimijoiden osaamisen tason nostaminen vaikuttaa suoraan seuran juniori- ja kilpailutoiminnan laatuun. Seura järjestää myös omia sisäisiä koulutuksia, joiden tavoitteena on myös yhteishengen kohottaminen.

Perinteet
Seura toimii perinteitä kunnioittaen, mutta vastaa myös uusiin haasteisiin pelkäämättä. Perinteet velvoittavat ja kannustavat kaikkia jatkamaan talkooperiaatteella toimintaa myös 2000-luvulla. Seura toimii perinteisellä talkooperiaatteella, mutta tarvittaessa otetaan myös uusia toimintamalleja mukaan toimintaan.